51. ກະເດືອນທອງ/ມື້ແມ່_ມື້ເຮົາ


50. ທ້າວ_ຄຳແສນ/ແມ່ເອີຍ


49. ກະຕ່າຍນ້ອຍ_ທັມມະວົງ/ຍິງຄົນນັ້ນ


48. ເພັດ_ລູກຄົນຈົນ/ວັນທີ່8ມິນາ


47. ອາພັບຮັກ/ບໍ່ມີໃຜທຽບເຈົ້າໄດ້


46. ປັນຍາ_ພັນທະພານິດ/ຍິງສາວຂອງຂ້ອຍ


45. ບຸນມີ_ກັນຍາ/ແມ່ຄືແມ່


44. ເຈົ້າຄຳຜາຍ_ກຸນຣະວຸທ໌/ແມ່ຍິງລາວ...


43. ສາຍຝົນ/ພຣະຄຸນແມ່


42. ແອ_ຄຳພະກອນ/08ມີນາໝັ້ນຍືນ


41. ນິດ_Ssk/ຄວັນຫລົງວັນແມ່


40. ແສງພູໄຊ_ອິນທະວີຄຳ/ວັນທີ່ລູກຫລັ່ງນ້ຳຕາ


39. ປາດຖະໜາ_ປັນຍາທິບ/ຊົມເຊີຍວັນແມ່ຍິງ...


38. ສຸຣິຍາ/ວັນແມ່


37. ນິດ_Ssk/ວັນແມ່...ວັນເມົາ


36. ປະສົບພອນ/ສຸກສັນວັນສະຕຣີ


35. ແສງພູໄຊ_ອິນທະວີຄຳ/9ເດືອນທີ່ແມ່ທົນທຸກ


34. ສຸຣິຍາ/ແມ່


33. ໝ້ອນ_ສວນມອນ/ນາງເປັນນຶ່ງ


32. ໂພຄຳ_ພົມມະວົງ/ເຖິງ:ແມ່ສຸດທີ່ຮັກ...


31. ຍອດໜຶ່ງ/ນິທານກ້ອມ...ກິນນົມເມັຍ


30. ເອລີຊ່າ_ອິນທິຣາດ/ອວນພອນວັນແມ່ຍິງ...


29. ຄອນຂຽວ/ແດ່...ສະຕຣີທີ່ຈາຣຶກ


28. ປະສົບພອນ/ສະຕຣີ


27. ໂອທອງ_ຄຳອິນຊູ/ລູກສາວ


26. ທອນ_ບໍຣິຫານ/ຫຍັງກະຍ່ອມ...


25. ປາດຖະໜາ_ປັນຍາທິບ/ແກ້ວຕາ


24. ສາຍຝົນ/ສຸກສັນວັນແມ່ຍິງສາກົນ


23. ມະນີຣັຕນ໌/ວັນທີ8ມີນາ...


22. ອິນແປງ_ສຸວັນນະສານ/ແດ່...ແມ່


21. ແສງພູໄຊ_ອິນທະວີຄຳ/ວອນຟ້າໃຫ້ພອນແມ່


20. ຄຳເກັ່ງ_ຄຳພາວັນ/ເນື່ອງໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ


19. ກະຕ່າຍນ້ອຍ_ທັມມະວົງ/ມອບແດ່..ວັນນາລີ


18. ສຸຣິຍາ_ສີຫາຣາດ/ແມ່


17. ຈຳປາແດງ/ແມ່ຍິງເກັ່ງ


16. ໂອທອງ_ຄຳອິນຊູ/ຮັກແມ່...ນິລັນດອນ


15. ສະເພົາທອງ_ອ້ວນພົງຈະເລີນ/ວັນສະຕີ...


14. ແສງພູໄຊ_ອິນທະວີຄຳ/ເພື່ອແມ່ຂອງລູກ


13. ບົ້ງກະເລັນ_ວົງໄຊຍາ/ແມ່-ພໍ່_ສຸດທີ່ຮັກ


12. ໂພຄຳ_ພົມມະວົງ/ຊົມເຊີຍວັນແມ່ຍິງ...